Asbestonderzoek & advies

Deskundig advies

BOOT geeft u deskundig advies omtrent asbest. Bij het uitvoeren van asbestinventarisaties kunt u vertrouwen op onze specialistische kennis en vakkundige aanpak. Wij voeren asbestinventarisaties uit ten behoeve van sloop en renovatie. Uiteraard werken we daarbij conform het certificatieschema voor asbestinventarisatie, bijlage 13a van de Arbeidsomstandighedenregeling. 

Certificering SCA

Voor de aanvraag van uw omgevingsvergunning heeft u een asbestinventarisatierapport nodig dat is opgesteld door een gecertificeerd bedrijf.  Zo’n bedrijf is BOOT. Met ons SCA Procescertificaat Asbestinventarisatie zijn wij gecertificeerd voor de uitvoering van asbestinventarisaties.

Tevens ontzorgen wij u graag met:

 • Validatiemetingen conform SCi-548 bijlage 13a Arbeidsomstandighedenregeling;
 • Lucht- en risicobeoordeling conform NEN2991;
 • Voorbereiding, advisering en begeleiding van asbestsaneringen;
 • Calamiteitenmanagement;
 • Opstellen en beheren van asbestbeheersplannen;
 • Het opstellen van een asbestbeleidsplan.

Wij begeleiden het complete asbestproject tot en met de vrijgavemetingen aan het einde van de asbestverwijdering. Dat is samenwerken met BOOT, met als grote voordeel dat u de regie over het project, van onderzoek tot en met verwijdering, in één hand houdt. 

Terug naar overzicht

Onze diensten op gebied van asbest:

 • Asbestinventarisatie conform procescertificatieschema Het doel van visueel onderzoek is: het in kaart brengen van direct waarneembaar aanwezige asbesthoudende materialen in het gebouw en te bepalen op welke wijze deze bij sloop of renovatie op een veilige methode kunnen worden gesaneerd. Doel van destructief onderzoek is: het in kaart brengen van niet-direct waarneembaar asbesthoudende materialen met gebruikmaking van destructieve (sloop) handelingen. Dit onderzoek vindt plaats op basis van een onderzoeksplan dat wordt opgesteld in overleg met u als opdrachtgever.
 • Risicobeoordeling conform NEN2991In en rondom gebouwen of constructies waarin asbesthoudende materialen zijn verwerkt, voert BOOT risicobeoordelingen uit conform NEN 2991. Deze norm vormt de richtlijn voor de beoordeling van blootstellingrisico’s aan asbest.
 • Asbestbeheersplan conform NEN2991Het asbestbeheersplan maakt het mogelijk om een gebouw met asbesthoudend materialen veilig te gebruiken.
 • Adviesmanagement BOOT adviseert u bij complexe vraagstukken met betrekking tot aangetroffen asbest en bij saneringen. Onze adviseurs stellen een plan van aanpak voor u op, afgestemd op uw bedrijfsvoering. Tevens verzorgen wij een contra-expertise op een eerder uitgevoerde asbestinventarisatie. Na de asbestinventarisatie ontzorgen wij u door toezicht te houden op de asbestsanering.
 • Kostenraming asbestsaneringen
 • Validatiemeting conform SC-548Met deze meting bepaalt BOOT het blootstellingrisico bij handelingen aan asbest. Hiermee wordt de risicoklasse bepaald, zoals beoogd in het Arbeidsomstandigheden-besluit.
 • Kostenraming asbestsaneringen en/of asbestbeheerOp basis van een visueel of destructief asbestonderzoek stelt BOOT een kostenraming op. Zo krijgt u inzicht in de te verwachten sanerings- of beheerkosten.
 • Asbestbeheersplan conform NEN2991Het asbestbeheersplan maakt het mogelijk om een gebouw met asbesthoudend materialen veilig te gebruiken.
 • Validatiemeting conform SC-548
 • Kostenraming asbestbeheer
Asbestonderzoek & advies
Asbestosmanager

Asbestosmanager

Asbestosmanager is een online tool die op gemakkelijke wijze inzicht biedt in de (mogelijke) aanwezigheid van asbest in een woning. Een compleet en actueel overzicht in een paar klikken.

Lees verder

Gerelateerd nieuws

TenneT en BOOT tekenen raamcontract voor acht jaar

TenneT en BOOT tekenen raamcontract voor acht jaar

Woensdag 12 september 2018

BOOT heeft recent een raamcontract getekend met TenneT TSO BV. Hiermee gaan BOOT en TenneT een duurzame samenwerkin

Lees verder

Gerelateerd project

Asbestinventarisaties Mitros Utrecht

Asbestinventarisaties Mitros Utrecht

In opdracht van woningbouwvereniging Mitros voert BOOT vele asbestinventarisaties uit.

Lees verder

Contactpersoon

Bob Mourik

Bob Mourik
Teammanager Asbest & Bodem

Tel: 0318-247254
Mob. tel.: 06-31574946

Neem contact op met Bob Mourik