Bodemonderzoek & sanering

De juiste informatie over bodemkwaliteit

Het kan voorkomen dat u bij uw ruimtelijke project te maken krijgt met bodemkwaliteit. Bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van uw terrein, de aanvraag van een bouwvergunning, de aankoop of verkoop van grond, etc. Wet- en regelgeving, maar ook veiligheid, zorgen ervoor dat u informatie nodig hebt over de kwaliteit van grond en grondwater.

BOOT voert bodemonderzoek uit en adviseert hierin. De kwaliteit van onderzoek en advies staan bij ons hoog in het vaandel. Is er sprake van bodemverontreiniging? Dan heeft u behoefte aan slimme en praktische oplossingen, afgestemd op uw plannen en veilig voor uw medewerkers.

Deskundigheid

Deskundig onderzoek en advies bespaart u tijd en geld. Oplossingen voor bodemverontreiniging benaderen wij vanuit een breder perspectief dan alleen milieuhygiënisch. Wij maken gemakkelijk gebruik van de kennis van onze collega’s bijvoorbeeld bij archeologie, geohydrologie, civieltechnische of landmeetkundige vraagstukken.

Met onze ervaring en contacten zijn wij u van dienst bij het verkrijgen van vergunningen en instemmingen. Tevens helpen wij u met het zoeken naar partners in uitvoering.

Kortom; wij zijn u graag van dienst, van start tot oplevering!

Waarom BOOT?

 • Onafhankelijk;
 • Landelijke dekking;
 • Kwaliteitserkenningen;
 • Integrale aanpak.

Terug naar overzicht

Onze diensten op gebied van bodem:

 • Bodemonderzoek
 • Partijkeuringen AP04
 • Geohydrologisch onderzoek
 • Bodemsanering
 • Contra expertises
 • In situ
 • Nader bodemonderzoek
 • Saneringsplan
 • Waterbodemonderzoek
 • Infiltratieonderzoek
 • Grondwatermeetnetten en modellering
 • Saneringsbestekken en aanbestedingen
 • Bemalingsadviezen
 • Modellering grondwaterverontreiniging
 • Grondwateronderzoek
Bodemonderzoek & sanering

Gerelateerd nieuws

BOOT in de top 50 Nederlandse ingenieursbureaus 2017

BOOT in de top 50 Nederlandse ingenieursbureaus 2017

Woensdag 19 juli 2017

De Top 50 Nederlandse ingenieursbureaus 2017 is gepubliceerd en BOOT staat erin!

Lees verder

Gerelateerd project

Reconstructie Hofwegen te Bleskensgraaf

Reconstructie Hofwegen te Bleskensgraaf

De reconstructie omvat het ophogen van de boezemkade naar door WSRL geëist peil van -0,25 NAP, vernieuwing van de verhardingen en fundatie, vervangen en aanbrengen beschoeiingen en onderzoek naar de technische staat van de kademuur bij de Dorpslaan en het aanbrengen van verkeersvoorzieningen.

Lees verder

Contactpersoon

Chris Prudon

Chris Prudon
Projectleider Bodem

Tel: 0318-247268
Mob. tel.: 06-52862889

Neem contact op met Chris Prudon