Circulaire sloop

De vastgoedmarkt is voortdurend in beweging. Gebouwen worden vervangen of aangepast aan moderne eisen. Opdrachtgevers en overheden streven naar een circulair economisch systeem, waarbij de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen wordt gemaximaliseerd. Vanwege de grote hoeveelheden beschikbaar en toegepast materiaal spelen de sloop- en bouwsector hierin een belangrijke rol. 

Circulair bouwen levert onderscheidende gebouwen op, die herkenbaarheid oproepen in de omgeving. Dit vraagt om circulair slopen. BOOT ziet de sloop van een gebouw als de start van een noodzakelijke duurzame gebiedsontwikkeling.

Sloopafval als bouwstof

Bij het circulair slopen van een gebouw worden de vrijgekomen materialen op een verantwoorde manier ingezet als bouwstoffen. Een zorgvuldige voorbereiding en voldoende tijd is hierbij essentieel. Om het duurzame effect van circulaire sloop te vergroten is het belangrijk materialen op korte afstand van de slooplocatie in te zetten.

BOOT streeft naar een zo hoog mogelijke toepassing in de materiaalketen waardoor u meer uit uw gebouw haalt en duurzaam hergebruik en het terugdringen van CO2-uitstoot bevordert. Een groot bijkomend voordeel is het feit dat circulair slopen kostenbesparend is. Voor deze combinatie van duurzaamheid en kostenbesparing is een gedegen aanpak nodig waarvoor u bij BOOT aan het goede adres bent.

Wat kan BOOT voor u betekenen?

Bij BOOT is circulaire sloop georganiseerd in een aparte discipline. Wij tonen u graag dat duurzame sloop goedkoper is dan traditionele sloop. Vergunningsaanvragen, contractvorming, organisatie van de handel, directievoering en toezicht zijn bij ons in vertrouwde handen. We zetten onze kennis en expertise in voor het circulair maken van uw sloopproject. Zo haalt u meer uit uw gebouw en draagt u bij aan een duurzame samenleving.

Wilt u meer informatie? Bezoek dan onze website: www.circulairslopen.nl

Terug naar overzicht

Onze diensten op gebied van circulaire sloop:

  • Sloopbestek
  • Sloopmelding
  • Toezicht
  • Beheer leegstaande panden
  • Intergrale aanpak
  • BREEAM certificering sloop
  • Begeleiding asbestsanering
  • Risicobeheersing
  • Aanbesteding
  • Beheer leegstaande panden
Circulaire sloop

Gerelateerd nieuws

Circulair slopen in de gemeente Amersfoort in krant AD

Circulair slopen in de gemeente Amersfoort in krant AD

Woensdag 15 augustus 2018

In de krant AD is een reportage gewijd aan het circulair slopen van het ziekenhuis De Lichtenberg en het Sportfonds

Lees verder

Gerelateerd project

Begeleiding sloop verzorgingstehuis, Amsterdam

Begeleiding sloop verzorgingstehuis, Amsterdam

Bij de sloop van verzorgingstehuis De Drie Hoven heeft BOOT toezicht gehouden en geadviseerd over het verwijderen van het aanwezige asbest.

Lees verder

Contactpersoon

Ralph van Rees

Ralph van Rees
Projectleider Circulaire Sloop

Tel: 0318 - 247270
Mob. tel.: 06-53351275

Neem contact op met Ralph van Rees