Geo-informatie

Nauwkeurig inzicht met GEO-informatie

Het inmeten van situaties, gebouwen, bruggen en masten doet ingenieursbureau BOOT met de nieuwste technische mogelijkheden: tachymetrisch, laserscanning en GPS. Actueel en nauwkeurig inzicht in hoogten, begrenzingen en ruimten geeft kaders. Het team GEO-informatie van BOOT levert u deze gegevens. Desgewenst op de millimeter precies.

Van landmeten naar GEO-informatie

Het traditionele landmeten is de laatste jaren ontwikkeld naar Geo-informatie. Niet alleen door de komst van nieuwe inwinningsmethodes, maar ook door de wens om meer informatie GEO-gerefereerd te koppelen in het Geografisch Informatie Systeem, GIS. Op basis van coördinaten en informatie maken wij als ingenieurs adequate beheerplannen, matenplannen, grondbalans en splitsingsgegevens.

Gedegen aanpak

BOOT verzorgt de complete en integrale begeleiding van complexe projecten. Van A tot Z. Inclusief een risicoanalyse en advisering op het gebied van deformatiemetingen, bouwkundige vooropnames en schadeopnames. Door onze integrale aanpak bent u verzekerd van een gedegen aanpak op het gebied van  inmeten, bouwmaatvoering, uitzetwerk en risicobeheersing.

Bij BOOT bent u aan het juiste adres voor al uw vragen over GEO-informatie. Wij zijn een betrokken partner en ontzorgen u door:

 • Advisering op gebied van nauwkeurigheid en inwinningsmethode;
 • De inzet van de meest efficiënte werkwijze en daardoor kosten te besparen;
 • Een integrale aanbieding te bieden op het gebied van civiele techniek, milieutechniek, asbest, sloop en groen.

Terug naar overzicht

Onze diensten op gebied van Geo-informatie:

 • 3D-laserscanning
 • Retailmetingen
 • Uitzetten bouw en infra
 • Splitsingsmetingen en SPLITS
 • Waterpassingen
 • Grondruiltekeningen
 • Proefsleuven
 • Telltales of scheurmeters
 • Opname infra
 • Situatiemetingen
 • Expertiserapport
 • Inmetingen
 • Specialistische metingen kunstwerken
 • Kadastrale recherche en metingen
 • Grondbalans
 • Matenplannen
 • KLIC-meldingen en graafmeldingen
 • Deformatiemetingen
 • Opname woningen en gebouwen
 • Schadeopnames
 • Bouwkundige opname kunstwerken
Geo-informatie

Gerelateerd nieuws

BOOT in de top 50 Nederlandse ingenieursbureaus 2017

BOOT in de top 50 Nederlandse ingenieursbureaus 2017

Woensdag 19 juli 2017

De Top 50 Nederlandse ingenieursbureaus 2017 is gepubliceerd en BOOT staat erin!

Lees verder

Gerelateerd project

Situatie- hoogtemeting Haringvliet, Lodingen

Situatie- hoogtemeting Haringvliet, Lodingen

Voor de verbetering van de vismigratie heeft de overheid besloten om de Haringvlietsluizen minimaal te openen. Voordat de sluizen geopend gaan worden zullen er op diverse locaties ingrepen uitgevoerd worden. Bij één van de ingrepen is BOOT gevraagd om een hoogte- situatiemeting uit te voeren.

Lees verder

Contactpersoon

Johan Hannewijk

Johan Hannewijk
Teammanager Stedelijk Water & Riolering en Projectmanagement

Tel: 0318-247230
Mob. tel.: 06-54 65 67 52

Neem contact op met Johan Hannewijk