Landschapsinrichting & advies groene buitenruimte

Plannen voor de ontwikkeling van landschapsinrichting en groene buitenruimte?


Als het gaat om een advies of engineeringdienst voor de buitenruimte kunt u uitstekend bij BOOT terecht. Wij pakken uw vraag voor landschapsinrichting en buitenruimte integraal op.

Advies op maat

We gaan graag met u het gesprek aan om te begrijpen wat u belangrijk vindt. Onze oplossingen sluiten aan bij uw doelen. Dat mooie groene beeld, zoals u het voor ogen hebt, zetten wij om in realiteit. In de plannen wordt er rekening gehouden met de randvoorwaarden en risico’s van de locatie, zoals bijvoorbeeld: het inpassen van kabels en leidingen, infrastructuur, bebouwing en bestaande waardevolle boomstructuren.

Bovendien ontwerpen wij beheersbewust. Samen met u maken wij de keuzes die relevant zijn in het ontwerp. We laten u zien wat het effect is van de keuzes op het toekomstig beheer en de beheerkosten.

Total cost of ownership

Samen met u vinden wij de balans in een prachtig eindbeeld en een acceptabele ‘Total cost of ownership’. We voelen ons mede-eigenaar van uw project! Graag lichten wij onze werkwijze toe in een persoonlijk gesprek. Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.

Terug naar overzicht

Onze diensten op gebied van landschapsinrichting en groene buitenruimte:

 • Groen inventarisaties
 • Waardebepalingen bomen en beplanting
 • Opstellen groen- en bomenstructuurplannen
 • Opstellen landschapsplannen
 • Opstellen beplantingsplannen
 • Opstellen boom effect analyses
 • VTA-controles bomen
 • Opstellen analyse van bestaande groenstructuur
 • Opstellen groenbeheerplannen
 • Opstellen inrichtingsplannen
 • Opstellen groenbestekken (RAW-bestek, Beeldbestek en UAV-GC)
Landschapsinrichting & advies groene buitenruimte

Gerelateerd nieuws

Verticale infiltratie

Verticale infiltratie

Woensdag 24 oktober 2018

We krijgen in Nederland steeds vaker te maken met wateroverlast die het direct gevolg is klimaatverandering. Niet a

Lees verder

Gerelateerd project

Ondergrondse infrastructuur inzichtelijk met bim-model

Ondergrondse infrastructuur inzichtelijk met bim-model

De Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam herontwikkelt tussen nu en 2030 haar campus. Bestaande gebouwen worden gerenoveerd en er komen nieuwe panden o.a. ter vervanging van het verouderde bètagebouw dat wordt gesloopt. Dit kan niet zomaar, omdat in de ondergrond allerlei kabels, leidingen, tunnels en andere obstakels liggen. Een masterplan ondergrondse infrastructuur bleek geboden.

Lees verder