Project- en contractmanagement

Uw project staat centraal

Onze projectmanagers verdiepen zich graag in uw organisatie en projectambities. BOOT werkt resultaatgericht, zodat uw project succesvol verloopt. 

Hoe houden we de focus op uw belangen?

Uw project in de infrastructuur, in de natuurlijke of gebouwde omgeving is veelal een technische opdracht, maar de beoogde resultaten zijn voor u het hoofddoel. Tijdens iedere projectfase toetsen we onze keuzes en activiteiten aan deze doelstelling. Zo houden we onze focus op uw belangen en ambities.

Projectmatig

We brengen structuur aan in het voorbereiden en realiseren van het project. BOOT gebruikt hiervoor een passende projectorganisatie. In de risicoanalyse inventariseren we alle gebeurtenissen die een belemmering kunnen vormen voor het behalen van het projectdoel.

Projectcommunicatie

Afstemming met derden is bij ons in deskundige handen. Bijvoorbeeld met bevoegd gezag, toekomstige eigenaren, omwonenden en andere betrokkenen. Iedere partij heeft een eigen belang, maar er is ook altijd een gezamenlijk belang. Door speelruimte in beeld te brengen, creëren wij ruimte om te acteren en gezamenlijk uw doelstelling te bereiken.

Duurzaam

Uw duurzaamheidsambities vertalen wij in haalbare en realistische doelstellingen. We kennen de mogelijkheden, betreden ook graag ongebaande wegen en zien mogelijkheden waar anderen ze niet zien.

Terug naar overzicht

Onze diensten op gebied van project- en contractmanagement:

  • Projectmanagement
  • Risicomanagement
  • Grex
  • Projectramingen
  • Grondexploitatie
  • Quick scan
Project- en contractmanagement

Gerelateerd nieuws

Houten soldaten bij het Fort aan de Buursteeg

Houten soldaten bij het Fort aan de Buursteeg

Maandag 24 juli 2017

Fort aan de Buursteeg is acht houten soldaten rijker. Samen met andere georganiseerde activiteiten zorgt het ervoor

Lees verder

Gerelateerd project

Recreatiepark Berkenrhode

Recreatiepark Berkenrhode

Berkenrhode in Wekerom is een vooruitstrevende camping die altijd op zoek is naar innovatie en ontwikkeling. BOOT is al jaren als adviseur betrokken bij het park.

Lees verder

Contactpersoon

Harry  Vlastuin

Harry Vlastuin
Projectmanager

Tel: 0318-247287
Mob. tel.: 06-51559135

Neem contact op met Harry Vlastuin