Risicomanagement

Wat zijn uw risico’s?

U staat voor de uitdaging een mooi project te realiseren. Een project waar u trots op bent. Maar wat betekenen de werkzaamheden voor de omgeving? Of u nu bouwt, graaft, sloopt, aanlegt, restaureert, herinricht of ontwikkelt, wij geven u advies en maken risico’s beheersbaar.

Vragen die u hierbij kunt stellen zijn:

 • Wat betekenen mijn werkzaamheden voor de omliggende woningen?
 • Welke schade is daadwerkelijk veroorzaakt door mijn werkzaamheden?
 • Hoe maak ik bewoners duidelijk dat wij de juiste maatregelen nemen op het gebied van risicomanagement zodat ze vertrouwen hebben in een gedegen aanpak?

Analyse en maatregelen

Om antwoorden te vinden op deze vragen starten wij elk project met een analyse van de werkzaamheden en de omgeving. Hiervoor gebruiken wij de brede en diepgaande kennis die aanwezig is binnen ons ingenieursbureau. In deze analyse benoemen wij de risico’s die de omgeving loopt bij de uitvoering van uw plannen. Wij denken met u mee in de optimalisatie van het project. Voor de overblijvende risico’s adviseren wij beheersmaatregelen en voeren die, indien gewenst, uit. Dit geeft u grip op de risico’s: ze zijn in vertrouwde handen bij BOOT.

Eerst mensen, dan gebouwen

Bij omgeving wordt in de eerste plaats vaak gedacht aan gebouwen of infra. De belangrijkste factor in de omgeving van uw project zijn echter de mensen: mensen die tegen uw plannen zijn of ze juist prachtig vinden. Door de inzet van een onafhankelijk bureau en de zichtbare uitvoering van een risicobeheersplan laat u zien dat u de mensen in de buurt serieus neemt.
Wij begrijpen uw belang hierbij en gaan uiterst zorgvuldig te werk, ook in het contact met de buurt. Met BOOT zorgt u voor draagvlak voor de uitvoering van uw project!

Terug naar overzicht

Ons advies- en dienstenpakket op het gebied van risicomanagement in de omgeving:

 • Risicoanalyse en -advies
 • Project- en omgevingsmanagement
 • Bemalingsadvies
 • Zettingsadvies
 • Beheersplan risico's
 • Bouwkundige vooropname
 • Schadeopname
 • Inspectie bouw en GWW
 • Deformatiemetingen
 • Trillingsmeters en - metingen
 • Continue monitoring
 • Archiefonderzoek en deskresearch
 • Geohydrologisch advies
 • Monitoringsplannen
 • Bepaling invloedsgebied
 • Trillingsadvies en -predictie
 • Opname infra en kunstwerken
 • Schadeafhandeling en kostenramingen
 • Nulmetingen
 • Telltales of scheurmeters
 • Positiemonitoring (X/Y)
 • Grondwatermonitoring en meetnetten
Risicomanagement

Gerelateerd project

Zakbaakmonitoring Gouda ontwikkelingslocatie Westergouwe

Zakbaakmonitoring Gouda ontwikkelingslocatie Westergouwe

Project Westergouwe ligt aan de westkant van Gouda en betreft een grondverbeteringsproject ten behoeve van de bouw van de eerste 470 woningen in dit nieuwbouwproject.

Lees verder

Contactpersoon

Hendrik Beihuisen

Hendrik Beihuisen
Projectleider Geo-informatie

Tel: 0318-527600
Mob. tel.: 06-53351417

Neem contact op met Hendrik Beihuisen