Stedelijk water en Riolering

Een duurzame leefomgeving

Ontwikkelt u een woningbouwplan of richt u openbare ruimte opnieuw in? Een uitgelezen kans om uw plangebied waterbestendig te ontwerpen. Voldoende oppervlaktewater, een grondwaterpeil dat afgestemd is op uw gebruiksfuncties en een robuust afvoersysteem voor hemelwater moeten worden geborgd. In een waterhuishoudkundig plan stemmen wij alle facetten op elkaar af. Zo ontstaat een duurzame leefomgeving, zonder wateroverlast.

Gedegen advies

Is in uw omgeving geen waterloop aanwezig en kan de bodem water opnemen? Dan is het infiltreren van hemelwater wellicht de oplossing. Wij bepalen op uw locatie de infiltratiecapaciteit van de bodem en adviseren in een passende infiltratievoorziening. Wenst u meer inzicht in het grondwaterregime? Door gedegen geohydrologisch onderzoek, bieden wij u inzicht in de grondwaterstromen. Indien nodig berekenen wij de benodigde bemalingsdebieten.

Is uw riolering aan vervanging toe of moet er voor uw panden een inzamelriool worden aangelegd? Wij ontwerpen voor u een gedegen rioolsysteem om afvoerproblemen van vuilwater in de toekomst te voorkomen. Mocht uw bouwwerk te ver afgelegen zijn van gemeentelijke riolering, dan is alternatieve sanitatie voor u een optie. Neem contact met ons op om uw situatie te bespreken, wij zorgen voor een passend advies.

Uw probleem is onze uitdaging, u ontzorgen is ons doel!

Terug naar overzicht

Onze diensten op gebied van waterhuishouding & riolering:

  • Waterhuishoudkundig plan
  • Infiltratieonderzoek en infiltratieadvies
  • Basisrioleringsplan en Gemeentelijk rioleringsplan
  • Advies maatregelen (grond-) wateroverlast
  • Watertoets
  • Rioleringsplan
  • Geohydrologisch onderzoek
  • Afkoppelplan
  • Bemalingsadvies
  • Bestemmingsplan
Stedelijk water en Riolering
Stresstest

Stresstest

Ingenieursbureau BOOT heeft een aantal stresstesten ontwikkeld waarmee de kwetsbare plekken van het stedelijk watersysteem in beeld worden gebracht.

Lees verder

Gerelateerd nieuws

BOOT tekent raamcontract met Utrechtse Heuvelrug

BOOT tekent raamcontract met Utrechtse Heuvelrug

Vrijdag 27 oktober 2017

BOOT levert de komende jaren diverse ingenieursdiensten voor een grootschalig afkoppel-/herinrichtingsproject in Am

Lees verder

Gerelateerd project

Reconstructie Hofwegen te Bleskensgraaf

Reconstructie Hofwegen te Bleskensgraaf

De reconstructie omvat het ophogen van de boezemkade naar door WSRL geëist peil van -0,25 NAP, vernieuwing van de verhardingen en fundatie, vervangen en aanbrengen beschoeiingen en onderzoek naar de technische staat van de kademuur bij de Dorpslaan en het aanbrengen van verkeersvoorzieningen.

Lees verder

Contactpersoon

Erik Boom

Erik Boom
Senior Adviseur Waterbeheer & Riolering

Tel: 0481-247208
Mob. tel.: 06 - 12948577

Neem contact op met Erik Boom