Aanleg grondwatermeetnet te Kampen

In het kader van het Programma Ruimte voor de Rivier IJsseldelta is Rijkswaterstaat bezig met de verbetering van de doorstroming van de IJssel en de zomerbedverlaging ervan nabij Kampen. Onderdeel daarvan is ook de aanleg van een bypass van het Reevediep naar het Drontermeer.

Om na te gaan welke gevolgen dit kan hebben voor de grondwaterstanden in dit gebied heeft de opdrachtgever BOOT gevraagd het monitoringsnetwerk aan te leggen. Dat bestond uit:

  • het plaatsen van uiteindelijk 154 meetpunten (240 peilbuizen) in het diepe en ondiepe grondwaterpakket;
  • inmeten t.o.v. NAP;
  • plaatsen van dataloggers en het periodiek uitlezen van de meetgegevens.

Daarbij moest bijvoorbeeld rekening worden gehouden met plas-dras-situaties en afstemming met eigenaren. Met de verkregen data kan de invloed van de werkzaamheden op de grondwaterstand nagegaan worden. We werkten daarbij samen met Royal Haskoning.

Met deze opdracht heeft BOOT mogen bijdragen aan een veiligere leefomgeving rondom Kampen.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat

Uitvoering: februari 2013 - januari 2016

Vakgebied: Geo-informatie Bodemonderzoek & sanering

Contactpersoon

Chris Prudon
Projectleider Bodem

Tel: 0318-247268
Mob. tel.: 06-52862889

Chris Prudon

Neem contact op met Chris Prudon