Asbestinventarisatie winkelpanden Maastricht

Een internationale vastgoedontwikkelaar gaat in de komende periode een heel aantal van zijn winkelpanden renoveren. Om uitloop van werkzaamheden en onvoorziene kosten te voorkomen onderzoekt BOOT in verschillende van deze panden of er asbest aanwezig is. Dit geldt ook voor een aantal winkelpanden in Maastricht. Een interessant project, waar veel bij komt kijken.

Een goede voorbereiding is van groot belang. We zijn met de opdrachtgever is gesprek gegaan over het doel van de inspectie en stelden aan de hand daarvan het type onderzoek vast.

Werkzaamheden

In het betreffende pand hebben we in de eerste fase visueel en destructief asbestonderzoek uitgevoerd. Om inkomstenderving te voorkomen wilde de winkeleigenaar de winkel gedurende de inspectiefase zoveel mogelijk open houden. Daarom planden we het destructieve onderzoek in de nacht. We namen daarbij lucht- en kleefmonsters af, die in het laboratorium verder onderzocht zijn. Ook hebben we 0-metingen uitgevoerd, om de beginwaarden in het pand inzichtelijk te krijgen.

Renovatiefase

Inmiddels is de eerste fase van onze inspectie afgerond. De opdrachtgever heeft van ons een uitgebreide rapportage ontvangen waarin alle resultaten te lezen zijn. Dat betekent niet dat onze inventarisatie klaar is. De renovatiewerkzaamheden beginnen in de zomer van 2017. Tijdens deze fase zullen we periodieke metingen uitvoeren om aan de hand van de eerdere 0-metingen afwijkingen in de luchtwaarden te kunnen registreren. Dit is vooral belangrijk bij het aanbrengen van het nieuwe plafond omdat de betrokken bouwvakkers ten alle tijden onder veilige omstandigheden moeten kunnen werken. Door steeds te blijven meten, kunnen we de opdrachtgever en aannemer hierover informeren en zo nodig adviseren over beschermende maatregelen zoals kleding of maskers.

Complex project

Hoewel onze inspectie nog niet afgerond is, kijken we nu al met tevredenheid naar het verloop van dit project. Er moet rekening gehouden worden met een heel aantal complexe elementen. We moeten onze aanpak bijvoorbeeld afstemmen op de wensen van veel betrokken partijen: opdrachtgever, winkeleigenaar, personeel, winkelend publiek en aannemer. Ook de inhoudelijke diversiteit van de werkzaamheden en de tijden waarop ze uitgevoerd moesten worden, maakten dit project interessant. Communicatie is de sleutel tot succes. We zijn dan ook blij dat we de opdrachtgever van dienst konden zijn.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Anoniem

Uitvoering: november 2015 - juni 2017

Vakgebied: Asbestonderzoek & advies

Contactpersoon

Bob Mourik
Teammanager Asbest & Bodem

Tel: 0318-247254
Mob. tel.: 06-31574946

Bob Mourik

Neem contact op met Bob Mourik