Binnenstedelijke herontwikkeling, Blauwe weide Arnhem

De Blauwe Weide betreft een wijkvernieuwingslocatie van woningcorporatie Vivare. Op deze locatie stonden een groot aantal verouderde portiekflats. Deze zijn gesloopt. BOOT heeft hiervoor de asbestonderzoeken verricht en de sloop voorbereidt, aanbesteed en de uitvoering begeleidt.
Voor de nieuwbouwlocatie hebben wij de volledige civieltechnische engineering verzorgd. Dit betrof de waterhuishouding en riolering, inrichtingen wegen, groen en openbare verlichting. BOOT heeft hiervoor het ontwerp opgesteld, berekeningen gemaakt en het uitvoeringsbestek met tekeningen samengesteld. Vervolgens de aanbesteding verzorgd en de uitvoering begeleidt met toezicht en directievoering op basis van UAV 1989. Uiteindelijk is het openbaar gebied overgedragen aan Gemeente Arnhem.

Voor de gehele locatie is voor de werkzaamheden binnen de grondexploitatie (sloop, bouwrijp, woonrijp) het projectmanagement verzorgd. Dit bestond uit het plannen en coördineren van de inhoud en kwaliteit van de benodigde producten en werkzaamheden. Hierbij is voortdurend teruggekoppeld naar de projectleider van Vivare ter afstemming van de werkzaamheden vanuit de bouwexploitatie.

De derde fase van de Blauwe Weide is op basis van een LEAN procedure aanbesteed. Dit betrof de inrichting van de buitenruimte op basis van de VO. De inschrijvers konden hierbij zelf een aanzet maken tot een DO en de uitvoeringswijze presenteren. Dit alles voor een vooraf vastgesteld budget. BOOT heeft in deze procedure deelgenomen in de selectieprocedure en de civieltechnische zaken en beoordeeld tijdens de presentaties en de uiteindelijke inschrijvingen.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Vivare Projecten B.V.

Uitvoering: december 2009 - september 2014

Vakgebied: Bodemonderzoek & sanering

Contactpersoon

Harry Vlastuin
Teammanager Civiel

Tel: 0318-247287
Mob. tel.: 06-51559135

Harry  Vlastuin

Neem contact op met Harry Vlastuin