Bodeminventarisatie asbestvezels boerderij Harfsen

De aanwezigheid van asbest in daken en de sanering hiervan is al jaren een actueel thema. Wetgeving en subsidies moeten zowel particulieren als bedrijven stimuleren werk te maken van asbest in hun gebouwen. Bodemverontreiniging door de aanwezigheid van asbest in dakgootloze daken is lange tijd een minder bekend gegeven geweest. Tegenwoordig wordt hier steeds meer aandacht aan besteed. Het bodemonderzoek van BOOT bij een boerderij in de oude dorpskern van Harfsen laat zien dat dit nodig is.

Werkzaamheden van BOOT

Voordat de vernieuwde planinrichting van de Gelderse boerderij plaats kan vinden, moet het terrein schoon te zijn. Het asbesthoudende dak van een oude schuur was door de jaren heen flink verouderd. Door het ontbreken van een dakgoot kon met asbest vervuild water vrij naar beneden stromen en in de grond zakken. Dit was de reden dat de vastgoedontwikkelaar BOOT opdracht heeft gegeven voor een bodeminventarisatie rondom het gebouw. Onze werkzaamheden bestonden in grote lijnen uit:

  • het graven van sleuven rondom de schuur;
  • het nemen van veiligheidsmaatregelen;
  • het doen van een BUS-melding;
  • het begeleiden van de bodemsanering.

Het bodemonderzoek en de sanering maken onderdeel uit van een groter adviesproject waarbij BOOT ook de sloopvoorbereidingen en -begeleiding  en de coordinatie van de aanleg van kabels en leidingen voor zijn rekening nam.

Meerwaarde door maatwerk

Het bodemonderzoek was in de eerste instantie een uitdaging door de beperkte ruimte die hiervoor beschikbaar was. Onze deskundigen hebben er daarom voor gekozen veel korte sleuven te graven in plaats van een aantal lange. Uit de bodemanalyse in het lab bleek dat de bodem ernstig verontreinigd was met asbest en we hebben dan ook direct uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Juist door maatwerk te bieden en te werken met hoge veiligheidsnormen konden we de opdrachtgever van dienst zijn. Nu de inventarisatie en sanering afgerond is, kan de opdrachtgever de uitvoering van zijn plannen met het terrein weer hervatten.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Vastbouw Vastgoedontwikkeling B.V.

Uitvoering: september 2016 - maart 2017

Vakgebied: Bodemonderzoek & sanering

Contactpersoon

Chris Prudon
Projectleider Bodem

Tel: 0318-247268
Mob. tel.: 06-52862889

Chris Prudon

Neem contact op met Chris Prudon