Bodemonderzoek gasfabriekterrein, Barneveld

Op de projectlocatie heeft in het verleden een gasfabriek gestaan welke een bodemverontreiniging heeft veroorzaakt.
Door BOOT is meegewerkt aan de voorbereiding van de uitvoering van de sanering.

In dit kader is aanvullend grond- en grondwateronderzoek uitgevoerd (deels onder de wegen) en is onderzoek verricht naar het ijzergehalte van het grondwater ter plaatse. Het grond- en grondwateronderzoek is op vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd, inclusief veldwerk, analyse, advies en rapportages gericht op de voorgenomen werkzaamheden. Daarnaast zijn in het kader van de voorbereiding een aantal vergunningen aangevraagd, namelijk:

• Kapvergunning (input geleverd);
• Sloopvergunning (input geleverd);
• Waterwetvergunning;
• Melding ikv activiteitenbesluit;
• Wijzigingsmelding beschikking WBB;
• Verrichten BUS meldingen.

Tijdens de uitvoering is er door BOOT een directievoerder en toezichthouder ingezet. Veel afstemming en overleg is nodig geweest gedurende het project door aanvullende vervuilingen, afspraken met nutsbedrijven/provincie en grote hoeveelheden grondafvoer. Ten tijde van de uitvoering is besloten om het riool in de Kallenbroekerweg te vervangen en een nieuwe verharding aan te brengen.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld

Uitvoering: december 2010 - december 2011

Vakgebied: Bodemonderzoek & sanering

Contactpersoon

Richard van der Stok
Projectmanager

Tel: 0318-247279
Mob. tel.: 06-27836200

Richard  van der Stok

Neem contact op met Richard van der Stok