Bodemsanering ontwikkelingslocatie voormalig tankstation

In de kern van Aalst bevindt zich een locatie waar voorheen een tankstation met garage gevestigd is geweest. De bodem op het terrein was ernstig verontreinigd met minerale olie in de grond en vluchtige aromaten in het grondwater.

Om een toekomstige herinrichting mogelijk te maken was een bodemsanering noodzakelijk. Vooraf zijn er bodemonderzoeken uitgevoerd om tot een passende aanpak te komen. Vervolgens is bekeken welke saneringsmogelijkheden er zijn, toegespitst op een toekomstige situatie .

De verontreiniging was deels verspreid via het grondwater, waardoor bemaling noodzakelijk was om de verontreiniging zoveel mogelijk te verwijderen. Een bemalingsadvies was nodig, tezamen met vooropnames in de omgeving.

Daarnaast is de nodige communicatie gevoerd met gemeente, provincie en het waterschap om een goede doorloop van het project te kunnen realiseren. Aandachtspunt was om de verkeersveiligheid en de route-omleidingen goed te regelen met het oog op de woonomgeving (en scholen).

Onderdelen van het bodemtraject waren:

• hoogtemetingen
• vooropnames
• bemalingsadvies
• saneringsplan en bestek
• NUTS-omleggingen
• directievoering
• milieukundige begeleiding.

Het resultaat is een gesaneerd terrein dat gereed is voor de toekomstige gebruik. Wij hebben hiermee mogen bijdragen aan de verbetering van de woonomgeving in de kern van Aalst.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: De Kernen

Uitvoering: augustus 2009 - februari 2016

Vakgebied: Bodemonderzoek & sanering

Contactpersoon

Chris Prudon
Projectleider Bodem

Tel: 0318-247268
Mob. tel.: 06-52862889

Chris Prudon

Neem contact op met Chris Prudon