Bodemsanering Schrijverspark Veenendaal

Voor de realisatie van een nieuw evangelisatiegebouw in de wijk Schrijverspark te Veenendaal heeft de opdrachtgever BOOT verzocht om de bodemkwaliteit vast te stellen met het oog op de nieuwe maatschappelijke situatie. 

Het bodemonderzoek toonde aan dat er sprake was van een kleine bodemverontreiniging met zink in de grond. Deze bodemverontreiniging viel deels binnen de bouwcontouren en de geplande ontgravingsdiepten. Aangezien het geen 'geval van ernstige bodemverontreiniging' betrof, konden formele procedures achterwege blijven.

Om de bouw te realiseren is er gekozen voor een praktische aanpak: deels ontgraven zover civieltechnisch nodig, en deels isoleren van de verontreinigingen. Dit is vastgelegd in een Plan van Aanpak en afgestemd met de gemeente. Het plan kon weer gebruikt worden als leidraad bij de werkzaamheden van de aannemer. De bodemsanering is door ons begeleid en uitgekeurd. 

Op deze wijze is een praktische oplossing gerealiseerd en konden kosten zoveel mogelijk worden bespaard, en hebben wij mogen bijdragen aan de realisatie van De Poster in Veenendaal.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Commissie van Beheer van de Christelijke Gereformeerde Pniëlkerk te Veenendaal

Uitvoering: oktober 2015 - januari 2016

Vakgebied: Bodemonderzoek & sanering

Contactpersoon

Chris Prudon
Projectleider Bodem

Tel: 0318-247268
Mob. tel.: 06-52862889

Chris Prudon

Neem contact op met Chris Prudon