Deformatiemetingen dijkverbetering Kinderdijk-Schoonhovenseveer

De Lekdijk tussen Kinderdijk en Schoonhovensveer voldoet niet meer aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom gaat Waterschap Rivierenland het dijkvak verbeteren. Dit kan invloed hebben op de aangrenzende huizen en percelen. Om een objectieve analyse van mogelijke schade te krijgen is BOOT aangetrokken.

Wat deed BOOT?

Het verbeteren van het dijkvak doet Waterschap Rivierenland op verschillende manieren. Extra grond aan de rivierzijde en een aantal betonnen diepwanden zorgen voor een betere stabiliteit van binnenuit. Op de plekken waar ondergrondse versterking niet mogelijk is komen damwanden en palenwanden. Op drie plaatsen wordt de dijk verlegd richting de rivier. Dit zijn behoorlijk ingrijpende werkzaamheden die invloed kunnen hebben op de omgeving. Over die invloed is informatie nodig. BOOT zorgt voor die informatie door middel van deformatiemetingen: 2600 boutjes, verspreid over 230 adressen en 20 kilometer.

De meerwaarde van BOOT

Omdat onze metingen voor accurate en onafhankelijke gegevens zorgen, kunnen we heldere reportages en goede analyses en adviezen leveren. BOOT is ook een goede partij als het gaat om de ‘bewonersvriendelijkheid’. We leven ons in in de situatie van de betrokkenen en communiceren duidelijk over wat we doen. Juist wanneer bewoners, betrokken partijen en de opdrachtgever zelf met bijzondere risico’s te maken hebben, is een ervaren, onafhankelijke partij als BOOT van grote waarde.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Waterschap Rivierenland

Uitvoering: juli 2016 - januari 2020

Vakgebied: Geo-informatie Risicomanagement

Contactpersoon

Hendrik Beihuisen
Projectleider Geo-informatie

Tel: 0318-527600
Mob. tel.: 06-53351417

Hendrik  Beihuisen

Neem contact op met Hendrik Beihuisen