Duurzame sloop verzorgingstehuis Molenschot, Soest

Verzorgingstehuis Molenschot stond lange tijd leeg, waardoor zowel in en buiten het gebouw gevaarlijke situaties ontstonden. BOOT heeft de sloop voorbereid en begeleid. Verder is al tijdens de voorbereiding een doorkijk gemaakt naar de toekomstige ontwikkeling. Een groot deel van het vrijkomend puin is door de sloopaannemer in depot geplaatst. Dit puin is met een minimum aan transportafstand in het nieuwe werk toegepast.

BOOT voerde verschillende werkzaamheden uit om de opdrachtgever zoveel mogelijk te ontzorgen:

  • Asbestinventarisatie type A en B
  • NEN2991-onderzoeken
  • Flora- en faunaonderzoek
  • Nader bodemonderzoek
  • Coördinatie vergunningen en meldingen
  • Sloopvoorbereiding
  • Coördinatie aanbesteding
  • Begeleiding van de sloopwerkzaamheden en asbestsanering
  • Directievoering namens de opdrachtgever

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Woonzorg Nederland Projectontwikkeling B.V.

Uitvoering: januari 2016 - januari 2016

Vakgebied: Circulaire sloop

Contactpersoon

Ralph van Rees
Projectleider Circulaire Sloop

Tel: 0318 - 247270
Mob. tel.: 06-53351275

Ralph van Rees

Neem contact op met Ralph van Rees