Fort aan de Buursteeg, Renswoude

De laatste jaren is er in Nederland steeds meer aandacht voor gebieden die een rijke historie kennen. Een voorbeeld hiervan is het Fort aan de Buursteeg, liggend tussen Renswoude, Veenendaal en De Klomp. De provincie Utrecht gaf BOOT in 2011 de opdracht dit verdedigingswerk opnieuw beleefbaar te maken. Integrale dienstverlening is onze kracht en juist bij dit omvangrijke project konden we al onze diensten met succes op elkaar aan laten sluiten.

Verdedigingslinie uit 18e eeuw en Tweede Wereldoorlog

Het Fort aan de Buursteeg is één van de grootste en belangrijkste verdedigingswerken van de Grebbelinie. Het was zo groot dat er enkele honderden militairen binnen de vestingwallen konden verblijven. In 1794 en 1795 was dat in de oorlog tegen de Fransen, tijdens de meidagen van 1940 lag het in de frontlijn tegen de Duitsers. Gedurende de bezetting werd het fort gebruikt door de Hollandse SS.

Herstelwerkzaamheden

Het deel van het gebied dat aan de zuidzijde van de spoorlijn ligt is al rond 1980 hersteld door Staatsbosbeheer. Het noordelijke deel, waar zich in die jaren een camping had gevestigd, is een aantal jaar geleden aangekocht door de provincie Utrecht. Door het intensieve recreatieve gebruik van het terrein waren veel historische elementen verdwenen. In overleg met de betrokken partijen is besloten vooral deze noordkant terug te brengen naar de oorspronkelijke situatie. Hierbij is een landschapsarchitect betrokken geweest.

Voor het maken en uitvoeren van alle plannen moest veel werk verzet worden. Dit werk is in fasen uitgevoerd:
1. Uitvoering en/of begeleiding van het terreinonderzoek (archeologisch, milieukundig, explosieven, flora en fauna)
2. Inmeten van het gebied
3. Uitvoering en/of begeleiding van het kappen van de bomen, slopen van gebouwen, sanering, grondwerk en opbouw

Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de noordkant afgerond. Door de eerdere herstelwerkzaamheden en het feit dat het gebied door de jaren heen relatief ongemoeid is gelaten, is het zuidelijke deel minder veranderd. Er is daarom gekozen een minder intensieve opschoning door te voeren. De bunkers worden weer goed zichtbaar gemaakt en er wordt een wandelpad aangelegd.

Laatste fase, optimale beleving

In de laatste fase zal een nieuwe tunnel verbinding maken tussen noord en zuid. Samen met het nieuwe bezoekerscentrum, de aangelegde wandelpaden en de te volgen rondleidingen met een gids zorgt dit voor de optimale beleving van het totale verdedigingswerk.

Prachtig project

De herstelwerkzaamheden van het Fort aan de Buurtsteeg was een ontzettend mooi project voor BOOT. Uitdagingen en tegenvallende bodemsituaties maakten het niet altijd makkelijk, maar omdat de opdrachtgever en andere partijen van tevoren van deze risico’s op de hoogte waren verliep de communicatie goed. Iedereen dacht mee en stelde zich flexibel op. Dat werkte prettig samen.
Een ander belangrijk reden voor de goede uitvoering van deze opdracht was de integrale invulling die BOOT eraan kon geven. Alle diensten van ons bureau zijn nauw betrokken geweest. De grote kennisbasis en lage communicatiedrempel zorgden voor hoogwaardige dienstverlening waar we trots op zijn.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Provincie Utrecht

Uitvoering: maart 2011 - februari 2017

Vakgebied: Geo-informatie Landschapsinrichting & advies groene buitenruimte Asbestonderzoek & advies Bodemonderzoek & sanering Stedelijk water en Riolering Dronevluchten Grondwateronderzoek