Harselaartunnel Barneveld

Omdat Barneveld de komende jaren sterk groeit, zal ook het verkeer in het dorp toenemen. De spoorwegovergang Stationsweg/Baron van Nagellstraat zorgt voor oponthoud en onveilige situaties. Daarom heeft de gemeente Barneveld besloten een tunnel aan te leggen, waardoor de weg en het spoor gescheiden worden. Dit bevordert de doorstroming en verkeersveiligheid. Ook biedt de tunnel de mogelijkheid in de toekomst eventueel een station en tweerichtingenfietspad tussen Voorthuizen en Barneveld aan te leggen. Gemeente Barneveld maakt voor de realisering van al deze plannen gebruik van de diensten van BOOT.

Planning werkzaamheden

De bouw van de Harselaartunnel bestaat uit een aantal fasen die na elkaar worden uitgevoerd. Op de locatie waar de tunnel wordt gebouwd ligt een wirwar aan rioleringen, kabels en leidingen die in de eerste fase (t/m zomer 2017) worden omgelegd. Dit kan niet op elk moment in het jaar gebeuren. Zo mogen waterleidingen niet in de zomer en gasleidingen niet in de winter worden verlegd. Tijdens de eerste fase moet de bodem ook worden onderzocht op de aanwezigheid van explosieven.
In de tweede fase (najaar 2017 t/m zomer 2018) begint de bouw van de tunnel. Hiervoor wordt een tijdelijke spoorwegovergang aangelegd. Om de bouw voort te kunnen zetten, zijn vier treinvrije weekenden onvermijdelijk.
In de laatste fase (najaar 2018) wordt de nieuwe infrastructuur aangesloten op de tunnel, waarna de Harselaartunnel officieel in gebruik genomen kan worden.

Wat doet BOOT?

Voor de gemeente neemt BOOT de aan- en omliggende infrastructuur voor zijn rekening. Hierbij is een groot deel van het tracé aangepakt. We hebben de volgende diensten geleverd:

- overleg met opdrachtgevers en andere betrokken partijen
- risicomanagement
- uitzetten diverse onderzoeken
- uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek
- uitvoeren milieukundig en geohydrologisch bodemonderzoek
- opstellen verhardingsadvies
- rioleringsontwerp
- opstellen VO en SO inclusief omleidingsplan en faseringsplan
- ontwerp VRI’s
- integrale kostenraming
- bemalingsadvies
- contact en coördinatie met nutsbedrijven
- bestektekeningen en –begroting
- aanbesteding op basis van EMVI, inclusief beoordeling PVA e.d.
- risicobeheersing: uitvoeren vooropnames en deformatiemetingen

Tevreden opdrachtgever

We hebben in het project gewerkt met een projectleider (verantwoordelijk voor de inhoud) en een projectmanager (verantwoordelijk voor het proces). Deze organisatiestructuur beviel zo goed dat we dit de volgende keer weer zo willen vormgeven. Ook de gemeente was erg tevreden met deze aanpak! Nu het werk van BOOT min of meer is afgerond, is de uitvoering buiten in volle gang. Omdat het een project met veel impact voor Barneveld is, heeft de gemeente een prachtig filmpje laten maken. Hiermee kunt u alvast een virtuele blik in de toekomst werpen. 

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld

Uitvoering: oktober 2014 - december 2016

Vakgebied: Bodemonderzoek & sanering

Contactpersoon

Richard van der Stok
Projectmanager

Tel: 0318-247279
Mob. tel.: 06-27836200

Richard  van der Stok

Neem contact op met Richard van der Stok