Harselaartunnel Barneveld

Omdat Barneveld de komende jaren sterk is gegroeid, is ook het verkeer in het dorp toegenomen. De spoorwegovergang Stationsweg/Baron van Nagellstraat zorgt voor oponthoud en onveilige situaties. Daarom heeft de gemeente Barneveld besloten een tunnel aan te leggen, waardoor de weg en het spoor gescheiden worden. Dit bevordert de doorstroming en verkeersveiligheid. Ook biedt de tunnel de mogelijkheid in de toekomst eventueel een station en tweerichtingenfietspad tussen Voorthuizen en Barneveld aan te leggen. Gemeente Barneveld maakt voor de realisering van al deze plannen gebruik van de verschillende diensten van BOOT.

Planning werkzaamheden

De bouw van de Harselaartunnel bestaat uit een aantal fasen die na elkaar werden uitgevoerd. Op de locatie waar de tunnel nu is gebouwd ligt een wirwar aan rioleringen, kabels en leidingen die in de eerste fase (t/m zomer 2017) werden omgelegd. Dit kan niet op elk moment in het jaar gebeuren. Zo mogen waterleidingen niet in de zomer en gasleidingen niet in de winter worden verlegd. Tijdens de eerste fase moet de bodem ook worden onderzocht op de aanwezigheid van explosieven. In de tweede fase (najaar 2017 t/m zomer 2018) begon de bouw van de tunnel. Hiervoor werd een tijdelijke spoorwegovergang aangelegd. Om de bouw voort te kunnen zetten, zijn vier treinvrije weekenden onvermijdelijk. In de laatste fase werd de nieuwe infrastructuur aangesloten op de tunnel, waarna de Harselaartunnel officieel in gebruik genomen kan worden.

Wat doet BOOT?

Voor de gemeente neemt BOOT de aan- en omliggende infrastructuur voor zijn rekening. Hierbij is een groot deel van het tracé aangepakt. We hebben de volgende diensten geleverd:

 • overleg met opdrachtgevers en andere betrokken partijen
 • risicomanagement
 • uitzetten diverse onderzoeken
 • uitvoeren van asfalt- en funderingsonderzoek
 • uitvoeren milieukundig en geohydrologisch bodemonderzoek
 • opstellen verhardingsadvies
 • rioleringsontwerp
 • opstellen VO en SO inclusief omleidingsplan en faseringsplan
 • ontwerp VRI’s
 • integrale kostenraming
 • bemalingsadvies
 • contact en coördinatie met nutsbedrijven
 • bestektekeningen en –begroting
 • aanbesteding op basis van EMVI, inclusief beoordeling PVA e.d.
 • risicobeheersing: uitvoeren bouwkundigevooropnames en deformatiemetingen
 • Tevreden opdrachtgever

We hebben in het project gewerkt met een projectleider (verantwoordelijk voor de inhoud) en een projectmanager (verantwoordelijk voor het proces). Deze organisatiestructuur beviel zo goed dat we dit de volgende keer weer zo willen vormgeven. Ook de gemeente was erg tevreden met deze aanpak! Klik hier voor meer informatie over het project.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Gemeente Barneveld

Uitvoering: oktober 2014 - juni 2019

Vakgebied: Geo-informatie Bodemonderzoek & sanering

Contactpersoon

Richard van der Stok
Projectmanager

Tel: 0318-247279
Mob. tel.: 06-27836200

Richard van der Stok

Neem contact op met Richard van der Stok