Herontwikkeling Sancta Maria, Noordwijk

Het plangebied bevindt zich op de grens van Noordwijk en Noordwijkerhout op het terrein van een voormalige zorginstelling. Bestaande karakteristieke gebouwen worden gerenoveerd en op diverse plekken worden nieuwe woningen gerealiseerd. Het terrein ligt in een bebost gebied op korte afstand van de zee.

BOOT verzorgt de voorbereiding van de inrichting van de buitenruimten, alsmede het toezichthouden en directievoeren tijdens de uitvoering van het bouw- en woonrijpmaken. De wooneenheden zijn in een parkachtige omgeving gevestigd, er is dan ook veel aandacht besteed aan de landschappelijke inpassing van het plan. Dit is terug te zien in het materiaalgebruik van de wandelpaden en de aanplant van grote hoeveelheden nieuwe bomen en bosplantsoen. Door de gehele planontwikkeling ontstaat een opwaardering van het terrein, met behoud van de karakteristieken kenmerken. Het gebied van circa 43 hectare is in fasen ontwikkeld.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Ontwikkelingscombinatie Sancta Maria CV

Uitvoering: december 2010 - december 2013

Vakgebied: Landschapsinrichting & advies groene buitenruimte Bodemonderzoek & sanering

Neem contact op met Harry Vlastuin