Nationaal monument MH17

Het was een indrukwekkend gezicht, zaterdag 18 maart 2017. Hoogwaardigheidsbekleders, belangstellenden maar vooral vele families kwamen samen in Park Vijfhuizen bij Schiphol om de volgende stap te zetten in het creëren van een herdenkingsplek voor hun overleden geliefden. 298 bomen werden geplant, een boom voor elk slachtoffer van de vliegramp die op 17 juli 2014 boven Oekraïne plaatsvond. Deze bomen vormen samen een lint, met in het centrale deel een herdenkingsmonument. Een bijzonder project, waarbij BOOT het technisch toezicht op zich neemt.

Bijzonder ontwerp

De nabestaanden hebben in november 2015 zelf gekozen voor dit ontwerp en de locatie. Het ontwerp van het herinneringsbos is gebaseerd op het zwarte herdenkingslint dat inmiddels een symbool voor de ramp is geworden. Op het aangelegde groene lint zijn nu de 298 bomen geplant. De verschillende boomsoorten zorgen ervoor dat het gebied op ieder moment van het jaar in bloei staat en door de aanleg van een krans van zonnebloemen krijgt het herinneringsbos ieder jaar rond 17 juli een gouden gloed.

Werkzaamheden

BOOT kende het Park Vijfhuizen al. Voor de eerdere realisatie van dit natuurgebied hebben we de grondbalans berekend en op basis van situatiehoogtemetingen een civieltechnisch ontwerp gemaakt. Daardoor beschikten we over veel kennis over het gebied die we nu in kunnen zetten bij deze opdracht. We nemen in de eerste plaats het toezicht op ons. We adviseren de opdrachtgever in de dagelijkse gang van zaken op het gebied van planning en technische uitvoering. Daarnaast beoordelen we de ontwerpdocumenten van de aannemer.

Ingebruikname

Nu de bomen zijn geplant en de keerwanden geplaatst is het tijd voor de aanleg van paden, betonnen zitranden, taluds en gazons en het planten van de zonnebloemen. De definitieve oplevering van het project vindt 30 juni plaats zodat het monument op 17 juli 2017, drie jaar na de ramp, in gebruik genomen kan worden. Het is mooi dat we als ingenieursbureau mee kunnen werken aan het creëren van een plaats van troost en hoop voor nabestaanden.

Meer weten? www.monumentmh17.nl

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Stichting Nationaal Monument MH17

Uitvoering: november 2016 - juli 2017

Vakgebied:

Contactpersoon

Fabian Schielein
Projectmanager

Tel: 0318-247277
Mob. tel.: 06-54201284

Fabian Schielein

Neem contact op met Fabian Schielein