Natuurontwikkeling De Balij en Bieslandse Bos Pijnacker-Nootdorp

De Balij en Bieslandse Bos, 60 hectare nieuw aangelegd natuur- en recreatiegebied tussen Zoetermeer, Delft en Pijnacker-Nootdorp. Een groot project waarvoor BOOT verschillende diensten leverde.

Voorbereiding

Het gebied is onderdeel van een veel groter landschap. De opdrachtgever, provincie Zuid-Holland, wilde het hier dan ook zo natuurlijk mogelijk op aan laten sluiten. Dit was niet het enige waar in de voorbereiding rekening mee gehouden moest worden. Het terrein bestond bijvoorbeeld voornamelijk uit landbouwgrond, ongeschikt voor de geplande beplanting, bebossing en aanleg van watergangen, fietspaden, bruggen, etc. Ook dient het gebied als overloopgebied voor water. Deze plannen vroegen om veel overleg en BOOT was hier intensief bij betrokken.

Uitvoering

Na de voorbereidingen nam de BOOT de directievoering op zich. Ook deden we het bodemonderzoek. Hieruit bleek dat de grond op verschillende plekken verontreinigd was. Sanering maakte de wijziging van de planning noodzakelijk. Daarnaast zorgden natte maanden voor vertraging omdat het poten van de planten en bomen uitgesteld moest worden. Gelukkig gingen alle partijen hier op een soepele manier mee om zodat de verdere werkzaamheden tot een goed einde gebracht konden worden.

Risico’s en communicatie

Op verschillende onderdelen bleek BOOT de competenties in huis te hebben die nodig zijn voor een project van zo grote omvang. De grondige risicoanalyse vooraf voorkwam onnodige kosten. Verder waren bij het project vele partijen betrokken, waaronder provincie Zuid-Holland, gemeente Pijnacker-Nootdorp, Staatsbosbeheer en omwonende agrariërs. Een uitdaging op het vlak van communicatie, zeker als het tijdpad om aanpassingen vraagt. De ervaringen zijn echter positief.

Besparing door hergebruik

De afbraak van een paardenrenbaan in het gebied bood mogelijkheden voor hergebruik. Een van de hoogtepunten in het project, want het gebruik van de baanfundering als ondergrond voor de nieuwe fiets- en voetpaden leverde een besparing van 60.000 euro op!

Tijd voor ontspanning

Inmiddels heeft de officiële opening plaatsgevonden en kan iedereen genieten van het resultaat. Ook wij hebben al een fietstocht gemaakt en we kunnen niets anders zeggen dan dat een bezoek aan deze prachtige omgeving aan te raden is! De komende twee jaar zal BOOT nog betrokken blijven bij het onderhoud van het gebied.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Provincie Zuid-Holland

Uitvoering: juli 2014 - juni 2016

Vakgebied: Landschapsinrichting & advies groene buitenruimte Bodemonderzoek & sanering Stedelijk water en Riolering

Contactpersoon

Richard van der Stok
Projectmanager

Tel: 0318-247279
Mob. tel.: 06-27836200

Richard  van der Stok

Neem contact op met Richard van der Stok