Onderhoud asfalt Zuiderkruis, Veenendaal

De uitgangspunten bij het project waren:

  • De 30 km/h-gebieden moesten voldoen aan de eisen van de erftoegangswegen volgens de maatstaven van Duurzaam Veilig;
  • De inrichting moest een hoge mate van herkenbaarheid hebben.

Tijdens de inspraakavond moest blijken of extra snelheidsremmende maatregelen nodig waren. De bewoners gaven aan dat een onoverzichtelijke situatie en hard rijdend verkeer voor een gevaarlijke situatie zorgden.

De inspraak is gestart als Beginspraakavond conform het beleid van de gemeente. Hierbij is het inventarisatiemodel gebruikt. Er was voldoende tijd en ruimte om belanghebbenden mee te laten denken en praten over de plannen.

Uiteindelijk is er een situatie gecreëerd die wegenbouwkundig en verkeerstechnisch voldoet, die gedragen wordt door alle belanghebbenden en is uitgevoerd binnen de gegeven kaders van tijd en geld.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Gemeente Veenendaal

Uitvoering: september 2013 - juni 2014

Vakgebied: Bodemonderzoek & sanering

Contactpersoon

Richard van der Stok
Projectmanager

Tel: 0318-247279
Mob. tel.: 06-27836200

Richard  van der Stok

Neem contact op met Richard van der Stok