Onderzoek en sanering aanleg gasleiding Beverwijk-Wijngaarden

De Gasunie wil een transportleiding A803 aanleggen tussen Beverwijk en Wijngaarden, een traject van 90 km. Bij de aanleg worden verscheidene slootdempingen doorkruist en zijn mogelijk onvoorziene verontreinigingen te verwachten. Het doel was om op een milieuhygiënische en maatschappelijk verantwoorde wijze om te gaan met de verontreinigde grond.

BOOT heeft het milieuhygiënische deel voor de bodem mogen begeleiden. Daarbij zijn bodemonderzoeken uitgevoerd en hebben we diverse saneringen milieukundig begeleid.

Om de voortgang van het werk te borgen stond binnen 24 uur na melding een van onze medewerkers op locatie voor onderzoek dan wel sanering. Snelheid, flexibiliteit en communicatie met de toezichthouders in het veld was daarbij een belangrijk aandachtspunt. De inzet van een speciaal projectteam maakte dit mogelijk.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Gasunie

Uitvoering: april 2013 - december 2015

Vakgebied: Bodemonderzoek & sanering

Contactpersoon

Chris Prudon
Projectleider Bodem

Tel: 0318-247268
Mob. tel.: 06-52862889

Chris Prudon

Neem contact op met Chris Prudon