Ontwerp hemelwatersysteem Ugchelen Buiten

Stel, je maakt plannen voor de bouw van een nieuwe woonwijk. Je wilt daarbij recht doen aan de omgeving, rekening houden met steeds extremere neerslag en verantwoord omgaan met kostbaar hemelwater. Bij de bouw van de nieuwe wijk Ugchelen Buiten op de grens van Apeldoorn en Ugchelen kreeg BOOT te maken met deze wateruitdaging. BOOT dacht een prachtig plan uit dat aansluit bij de omgeving en waarbij hergebruik voorop staat.

Watermanagement is een vak apart. Daarom vroeg Orbis Engineering BOOT een robuust watersysteem te ontwerpen voor de nieuwe wijk. Dit hebben we zo simpel mogelijk gehouden binnen de gestelde randvoorwaarden: de kolkloze wijk. We geleiden het water via goten aan weerszijden van de rijbaan naar wadi’s. Om de gootlengte te beperken, leggen we deze wadi’s verspreid over de wijk aan.

Spelen met hoogtes

In een kolkloze wijk wordt optimaal gebruik gemaakt van hoogteverschillen, iets wat de omgeving Apeldoorn kenmerkt. Door te spelen met maaiveldhoogtes kan het water gestuurd wegstromen, zwaartekracht doet de rest. Op ieder particulier perceel komt een berging van 20 mm over het aanwezig verhard oppervlak. Het water loopt vanaf het eigen terrein naar de wegen die aan weerszijden zijn voorzien van gestrate goten. Afhankelijk van de hoogte van het gebied stroomt het hemelwater daarna over de weg naar de dichtstbijzijnde wadi. De wadi’s zijn ondergronds met elkaar verbonden om de infiltratiecapaciteit optimaal te benutten. Bij maximale vulling storten de wadi’s over op de  Zwaanspreng, een sprengenbeek die het Apeldoorns Kanaal van water voorziet.

Verschillende werkzaamheden

We voerden verschillende werkzaamheden uit voor de realisatie van dit plan:
- Ontwerp DWA-riool
- Optimalisatie hoogteplan
- Uitvoeren in-situ doorlatendheidstesten met behulp van Aardvark
- Berekenen bergings- en ledigingscapaciteit
- Toetsing systeem op functioneren bij extreme weersomstandigheden

Creatief

Klimaatadaptatie en maatwerk vragen om creativiteit. Een klassiek waterafvoerplan is vaak niet meer berekend op hevige neerslag. Hoewel overlast nooit uit te sluiten is kunnen we met elkaar wel zorgen voor een meer klimaatbestendige leefomgeving. Buiten de kaders denken, dát is de kracht van het waterteam van BOOT. We zijn dan ook blij met de tevreden opdrachtgever en het mooie resultaat.

Bronnen afbeeldingen:
1: www.ugchelenbuiten.nl
2. www.buroboot.nl
3. Civil Management

 

 

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Orbis Engineering

Uitvoering: oktober 2016 - februari 2017

Vakgebied: Stedelijk water en Riolering Grondwateronderzoek

Contactpersoon

Bertrick van den Dikkenberg
sr. Adviseur Stedelijk Water en Riolering

Tel: 0318-527600
Mob. tel.: 06-57719549

Bertrick van den Dikkenberg

Neem contact op met Bertrick van den Dikkenberg