Raamovereenkomst mutaties asbest Woningstichting Heteren

Het doel wat men voor ogen had was het beheersbaar maken en indien noodzakelijk saneren van asbesthoudende materialen. Het totale woningbestand bestaat uit 900 woningen, waarvan wij er ca. 170 onderzocht hebben in Heteren, Driel en Randwijk.

Op basis van deze 170 woningen hadden wij een goed representatief beeld om een asbestbeleid en beheersplan op te stellen. Alle bewoners worden voorzien van een asbestmeterkastkaart. Op deze kaart zullen de asbesthoudende materialen worden aangegeven die tijdens inspectie zijn aangetroffen.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Woningstichting Heteren

Uitvoering: mei 2015 - november 2015

Vakgebied: Asbestonderzoek & advies

Contactpersoon

Bob Mourik
Teammanager Asbest & Bodem

Tel: 0318-247254
Mob. tel.: 06-31574946

Bob Mourik

Neem contact op met Bob Mourik