Reconstructie oevers Oude Rijn

Het project bestaat uit een aantal deeltrajecten die traditioneel met damwand of op natuurvriendelijke wijze worden uitgevoerd. De opdracht omvat de volgende fasen:

  • Inventarisatiefase;
  • Ontwerpfase;
  • Dimensionering damwand;
  • Vergunningen;
  • Bestek;
  • Aanbesteding;
  • Toezicht en directievoering.

Betreft gefaseerde uitvoering landbodem- en waterbodemonderzoek, alsmede asbest in bodem en BUS-melding, baggerwerk. Op basis van (verkennend) landbodem- en waterbodemonderzoek zijn diverse fases nader onderzoek en asbest in bodemonderzoek uitgevoerd

Het milieutechnisch onderzoek is op vakkundige en regelmatige wijze uitgevoerd, inclusief veldwerk, analyse, advies en rapportages gericht op de voorgenomen werkzaamheden.

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Provincie Zuid Holland

Uitvoering: oktober 2010 - november 2012

Vakgebied:

Contactpersoon

Harry Vlastuin
Teammanager Civiel

Tel: 0318-247287
Mob. tel.: 06-51559135

Harry  Vlastuin

Neem contact op met Harry Vlastuin