Risicobeheersing rioolvervanging Meentweg Utrecht

De riolering in de Utrechtse wijk is aan het einde van zijn levensduur. Daarom heeft gemeente Utrecht het voornemen deze te vervangen. De bodemopbouw ter plaatse bestaat uit wisselende pakketten veen, zand en klei. Dit brengt risico’s met zich mee.

Grote kans op schade

Om tot een verantwoorde drooglegging te komen is door BOOT een bemalingsadvies opgesteld conform de BRL 12.000. Ook beoordeelden we de risico's voor de omgeving. Door de grondwateronttrekking was er een serieuze kans op schade aan de omliggende bebouwing. Aan de hand van onderzoek in het gemeentearchief is de meest kritische bebouwing in beeld gebracht en zijn maatregelen getroffen die de schade moeten voorkomen. Daarnaast is middels monitoring (vooropnames en deformatiemetingen) de status van de bebouwing gedurende het werk bewaakt. Door deze aanpak is draagvlak verkregen in de buurt en is het werk zonder schade tot een goed einde gebracht.
 

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Gemeente Utrecht

Uitvoering: september 2015 - augustus 2017

Vakgebied: Geo-informatie Risicomanagement

Contactpersoon

Hendrik Beihuisen
Projectleider Geo-informatie

Tel: 0318-527600
Mob. tel.: 06-53351417

Hendrik  Beihuisen

Neem contact op met Hendrik Beihuisen