Wijkvernieuwingsproject 'De Nieuwe Vaart', Arnhem

De Nieuwe Vaart in Arnhem betreft een project waarin 184 maisonnettes gesloopt zijn. Vervolgens zijn er 100 nieuwe grondgebonden eengezinswoningen gebouwd. Voor de nieuwe woningen is gebruik gemaakt van hetzelfde stratenpatroon en grotendeels van bestaande infrastructuur.

Bij het opstellen van het bestemmingsplan heeft BOOT diverse onderzoeken verricht. Dit betrof het geluidonderzoek inclusief de hogere grenswaardeprocedure en diverse bodemonderzoeken. Daarnaast hebben we de aanzet gemaakt voor de waterhuishouding in de wijk en hebben we de waterparagraaf geschreven.

Vivare hanteert voor wijkvernieuwingsprojecten de LEAN werkwijze. Dit houdt in dat alle werkzaamheden vanaf het stedenbouwkundig plan tot en met de oplevering van de woningen en de buitenruimte worden overgelaten aan een bouwconsortium. Voor de selectie van dit consortium heeft Vivare een selectieprocedure opgesteld conform LEAN. Diverse consortia hebben zich gepresenteerd en de uitwerking op hoofdlijnen uitgewerkt v.w.b. de architectuur van de woningen en de buitenruimte. BOOT heeft deelgenomen in de selectiecommissie van de opdrachtgever en hierbij de civieltechnsiche zaken beoordeeld. Werkzaamheden bestonden uit: 

  • het selecteren van de benodigde gegevens voor de uitvraag;
  • het deelnemen aan presentatiesessies;
  • het beoordelen van de ingeleverde inschrijvingsdocumenten (ontwerpen en beschrijvingen).

Terug naar overzicht

Dit project in kaart

Bekijk alle projecten op de kaart

Dit project in het kort

Opdrachtgever: Vivare

Uitvoering: februari 2014 - februari 2015

Vakgebied:

Contactpersoon

Harry Vlastuin
Teammanager Civiel

Tel: 0318-247287
Mob. tel.: 06-51559135

Harry  Vlastuin

Neem contact op met Harry Vlastuin