Onze kernwaarden

BOOT werkt op basis van vijf kernwaarden:
 

 1. Wij zijn betrouwbaar
  Als partner zijn wij integer, transparant en onafhankelijk. Vanuit die basis werken wij samen met opdrachtgevers, medewerkers en belanghebbenden.
   
 2. Wij zijn betrokken
  Betrokkenheid komt van binnenuit. Dat begint bij onze medewerkers. Wij voelen ons betrokken bij onze opdrachtgevers en projecten en leveren onze diensten op een proactieve en pragmatische manier. Binnen het bedrijf krijgt iedereen de ruimte voor verdere talentontwikkeling.
   
 3. Wij zijn deskundig
  Kennis vormt het hart van onze organisatie. Door kennis te ontwikkelen, delen en toe te passen, blijven we innoveren. Wij zetten daarom in op kennisontwikkeling, kennisdeling en het leveren van kwaliteit. 
   
 4. Wij zijn rentmeester
  Duurzaam innoveren en investeren in relaties met onze opdrachtgevers en medewerkers is voor ons de sleutel tot het creëren van een duurzame ruimtelijke inrichting die Nederland mooier en vitaler maakt. Wij staan voor sociaal werkgeverschap en vinden het de normaalste zaak dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen deel te nemen aan de arbeidsmarkt. We willen rentmeesterschap binnen en buiten de organisatie vormgeven en helpen mensen die onze hulp hard nodig hebben. 
   
 5. Wij zijn ondernemers
  Wij nemen verantwoordelijkheid, zoeken naar kansen en stimuleren ondernemerschap. Ondernemen betekent dat wij onze kracht inzetten voor het behalen van succes en het ontwikkelen van kansen en talenten. Iedere medewerker bij BOOT is dus ondernemer.

Lees ook: Missie

Wij zijn aangesloten bij: